održan je 01.10.2020. godine na temu izmjene i dopune specifikacije proizvoda za registraciju/zaštitu naziva Samoborska češnofka/češnjovka – oznakom zemljopisnog podrijetla i jedinstveni dokument te predaja zahtjeva za registraciju naziva Samoborska češnofka/češnjovka na razini Republike Hrvatske i razini Europske unije. Predsjednik je izvijestio da je 25.09.2020. godine nazočio na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede, Uprava za stočarstvo i kvalitetu hrane na kojem je zaključeno da je Udruga prihvatila skoro sve prijedloga izmjena i dopuna, a ono što nije prihvatila obrazložila je i dodatno argumentirala. Još se treba dostaviti dodatna analitička izviješća i sitni prilozi. Također je na sastanku ukazano na daljnje korake u proceduri same zaštite naziva na nacionalnoj razini te registracije na EU razini, o čemu će Udruga biti pravovremeno obaviještena od strane djelatnika Ministarstva. 

održana je 09.09.2020. godine. Glavna tema sastanka su bile informacije o izmjenama i dopunama specifikacije proizvoda za registraciju/zaštitu naziva Samoborska češnofka/češnjovka – oznakom zemljopisnog podrijetla i jedinstveni dokument te predaja zahtjeva za registraciju naziva Samoborska češnofka/češnjovka na razini Republike Hrvatske i razini Europske unije. Češnofka dimljena kobasica za kuhanje i potrebno je još uraditi dvije kemijske analize

Održan je 13.08.2020. godine, provedena organoleptička i vizualna kontrola samoborske češnofke.  U Ministarstvo poljoprivrede će se predati zamolba za produženjem roka izrade izmjena i dopuna Zahtjeva, a onda u skorom vremenu to i izraditi.

  

 

07.08.2020. godine članovi Udruge, po dobivanju Zaključaka iz Ministarstva poljoprivrede prema kojem je potrebno napraviti određene izmjene i dopune na zahtjev za zaštitu naziva „Samoborska češnjovka“ / „Samoborska češnofka“ – ZOZP, su se sastali i dogovorili izmjene i dopune. Na sljedećem sastanku se predlaže utvrđivanje konačnog prijedloga recepture.

8. sastanak članova Udruge održan je u ponedjeljak 07.06.2020. godine na Kožlaku. Glavna tema sastanka je bila predaja specifikacije proizvoda za registraciju/zaštitu naziva Samoborska češnofka/češnjovka – oznakom zemljopisnog podrijetla i jedinstveni dokument te predaja zahtjeva za registraciju naziva Samoborska češnofka/češnjovka na razini Republike Hrvatske u Ministarstvo poljoprivrede. Završetak postupaka registracije na razini RH se očekuje zime, a onda slijedi postupak na razini Europske unije. Svi prisutni su se složili da je specifikacija proizvoda učinjena dobro i kao takova predstavlja zalog za dobru budućnost.