Provedbenom uredbom komisije (EU) 2022/2266 оd 14. studenoga 2022. o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka” (ZOZP)) završen je postupak upisanih u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla na području cijele Europske unije.

Daleke 2015. godine na inicijativu mr.sc. Tomislava Skendrovića i mr.sc. Krunoslava Znike, u rujnu mjesecu, sazvan je sastanak Samoborskih proizvođača mesa i mesnih prerađevina na temu Samoborske češnofke na koji su se odazvali predstavnici Imesa-a, Igo-Mata-a, dr. Škobić-a i mesnice Koprivnjak. Na sastanku je zaključeno da Samoborska češnofka kao proizvod koji se dugo nalazi na tržištu i duboko je ukorijenjena u ruralnom djelu Samobora zavrijeđuje zaštitu i budući razvoj kao Samoborskog "brand-a".

Osnivačka skupština Udruge Samoborska češnofka održana je u Vijećnici Grada Samobora 14.05.2015. godine s prisutnim osnivačima: Igor Runtas - Igo-Mat, Damir Novosel - dr. Škobić, Žanet Užović - Imes, Mario Župančić - Moja tvrtka i Veljko Horvat - Otočanka, a za predsjednika je izabran dipl.oec. Igor Runtas.

16. srpnja 2019. godine na Izvanrednoj Skupštini udruge u izmjeni Statuta stvorili su se uvjeti za početak izrade Specifikacije proizvoda.

Udruga Samoborska češnofka i Darko Pantić, dipl. ing. preh. teh., uz financijsku pomoć Grada Samobora, sklopili su dana 30.07.2019. godine ugovor izrade Specifikacije proizvoda za registraciju/zaštitu naziva Samoborska češnofka/češnjovka - oznakom zemljopisnog podrijetla.

Nakon podosta sastanaka, analiza, obilaska terena dana 18.05.2020. godine podnesen je zahtjev u Ministarstvo poljoprivrede za dobivanje prijelazne nacionalne zaštite naziva Samoborska češnofka/češnjovka - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. 14.07.2020. godine dobiven je zaključak o izmjenama i dopunama sukladno zaključcima Povjerenstva za provedbu postupka zaštite naziva oznake izvornosti, oznakom zemljopisnog povjerenstva i zajamčeno tradicionalnim specijalitetom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Dana 11.01.2021. godine iz Ministarstva poljoprivrede dobiveno je Rješenje KLASA: UP/I-310-26/20-01/6, URBROJ: 525-14/0882-21-10 u kojem se odobrava prijelazna nacionalna zaštita naziva Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. 

14. studenoga 2022. godine Provedbenom uredbom komisije (EU) 2022/2266 o upisu naziva u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla („Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka” (ZOZP)) završen je postupak upisanih u registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla na području cijele Europske unije. pogled

Koristi se prilika zahvaliti Gradu Samoboru, ing. Darku Pantiću, mr.sc. Tomislavu Skendroviću, mr.sc. Krunoslavu Znika, djelatnicima Ministarstva poljoprivrede Patriciji Hegedušić, Magdalene Herceg i dr., Nikici Župančiću, članicama Udruge etno fletno, Gradskoj knjižnici Samobor, Samoborskom muzeju, mjesnim odborima s područja grada Samobora i drugim na profesionalnom odnosi i pruženoj pomoći u realizaciji projekta.

Specifikacija proizvoda

Prilozi

Članovi Udruge Samoborska češnofka: Igo-Mat, mesnica Noršić, Moja tvrtka - mesnica AS, Super-mes - Branko Vidović, Otočanka - Veljko Horvat, mesnica Koprivnjak i Dr. Škobić. pogled

Grad Samobor