Održan je u ponedjeljak 28.10.2019. god. Članovi Udruge su nastavili s radom na dobivanju certifikata geografskog podrijetla.