U sklopu 6. Samoborskog proljetnog sajma (koji predstavlja veliko bogatstvo ponude proizvođača autohtnoh prehrambenih proizvoda kao i čitavog niza ostalih tradicijskih proizvoda koji čine gastronomski i turistički identitet Samobora. Organizacijom Sajma promovira se etno-gastronomska tradicija Samobora: sir, vrhnje, rudarska greblica, češnofke, samoborska salama, bermet, muštarda, samoborske kremšnite, med, domaća vina, voćne rakije, proizvodi od ljekovitog bilja, razne pekarske delicije te proizvodi tradicijskih obrta i suvenira.

Ovakav oblik predstavljanja prepoznat je u javnosti, što potvrđuje sve veći broj izlagača i posjetitelja te   međunarodni karakter Sajma, sa sve većim brojem inozemnih izlagača) dana  27. ožujka 2010. godine održan je 1. festival Samoborske češnofke u Kleščićevoj ulici. Nastupilo je 11 mjesnih odbora i gradskih četvrti Bobovica, Rakov Potok, Molvice, Franjo Bučar, Lug Samoborski, Celine Samoborske, Braslovje, Otruševec, Gradna, Samoborski Otok i Velika Rakovica. Ocijenjivačka komisija u sastavu . mr.sc. Krunoslav Znika, mr.c. Tomislav Skendrović dr.vet.med i Vlado Hofer obišli su sve sudionike festivala. 1. festival nije bio ocijenjivačkog karaktera nego savjetodavnog.