Održan je 02.02.2021. godine na kojem je glavna tema bila odabir certifikacijske pravne osobe. Nakon rasprave jednoglasno je odlučeno da to bude tvrtka Bureau Vitas sa glavnim  sjedištem u Parizu, vodeća je međunarodna organizacija na području inspekcije, verifikacije i certifikacije, osnovana 1828.godine. Svojom internacionalnom mrežom sa više od 600 ureda i laboratorija i 60.000 zaposlenih, uspješno djeluje u 150 zemalja svijeta.

Kako navode da profesionalnost, kompetentnost i stručnost djelatnika osigurala je Bureau Veritasu povjerenje više od 80.000 tvrtki u svijetu. Bureau Veritas Croatia d.o.o. osnovan je 1925.godine i 100% je vlasništvu Bureau Veritas-a. Kao i u svijetu, Bureau Veritas je u Hrvatskoj jedna od vodećih certifikacijskih kuća. Bureau Veritas Croatia d.o.o., radi po ovlaštenju i procedurama međunarodne certifikacijske kuće Bureau Veritas Certification koja posjeduje 27 akreditacija između ostaloga i Rudarske greblice.