Na temelju članka 87. stavka 12. Zakona o poljoprivredi i povodom zahtjeva Udruge Samoborska češnofka Ministarstvo poljoprivrede je 11.01.2021. godine donijelo rješenje o  odobrenju prijelazne nacionalne zaštitne Samoborske češnofke - zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla. Tako je Samoborska češnofka zaštićena na nacionalnom nivou,  i  sada mora odabrati ovlašteno kontrolno tijelo koje će izraditi Plan kontrole i dostaviti ga Ministarstvu na odobravanje u roku od 60 dana. Također, u roku od 30 dana, Udruga mora Ministarstvu uputiti zahtjev za registraciju naziva na razini Europske unije.