održan je 28.09.2015. godine u Vijećnici Grada Samobora. Prisutni Hrvoje Frankić mag.oec. – UO za gospodarstv, mr.sc. Krunoslav Znika UO gospodarstvo, Igor Jaić Krasnik dr.vet. – UO za gospodarstvo, Igor Runats dipl.oec. – IGO-MAT, Damir Novosel dipl.ing.preh.teh. – DR. Škobić. Ispričani Žanet Užović dr.vet. – Imes i Davor Koprivnjak – mesnica Koprivnjak.

Veći dio sastanaka radilo se na Prijedlogu Statuta.

Sljedeći sastanak predviđa se za četvrtak 1.10. u 13,00 h u Vijećnici GS.

Na sljedećem sastanku:

- Usvojiti Prijedlog imena proizvoda

- Usvojiti prijedlog Statuta

- Predložiti termin Skupštine